• Ne verujte mojim rečima samo zato što ih je Buda izgovorio, već ih dobro preispitajte. Budite sami sebi svetlo.
  • Ove Budine reči jasno izdvajaju budizam od onog što uobičajeno nazivamo religi jom i pokazuju da je budizam praktičan pristup, namenjen stvarnom životu. Upitan zbog čega i čemu podučava druge, Buda je odgo vorio: Prenosim Učenje jer vi i sva ostala bića tragate za srećom, pokušavajući da izbegnete patnju. Ja vam otkrivam stvari kakve jesu.
  • Ukazujući šta postoji apsolutno, a šta je uslovljeno, Buda je podučavao metode pomoću kojih je moguće ostvariti puno prosvetljenje. Pokazivao je svojim učenicima kako da sve životne situacije koriste kao korake ka prosvetljenju i davao učenja koje vode ka trajnoj, najvišoj radosti. Podsticao je učenike da budu nezavisni i kritični, da sami pažljivo ispitaju da li su učenja sputana dogmama i slepom verom ili su istinski oslobañajuća.

Put Ispravnosti

Suma učenja Preuzvišenog Bude

Damma-padam

Dhamma-padu nazivamo antologijom buddhističke etike zato što se od ukupno 423 izreke u stihovima ove zbirke 152 nalaze u drugim delima osnovne kanonske budističke književnosti, a neke se strofe nalaze i u drugim, kasnijim delima budističke i ostale indijske klasične književnosti, izmeñu ostalih i dvadesetak u Mahabharati. U tom smislu Dhamma-padam sadrži nesumnjivo najvažniji i najneposredniji deo uče- nja Gotame Bude kroz vekove.

Buddha se rodio 563. g. pre nove ere, u Južnom Nepalu, u mestu Kapilavatu, manje od 200 kilometara severno od Benaresa, a umro je 483. pre nove ere, u osamdesetoj godini, na povratku u svoj rodni kraj.

Ne verujte mojim rečima samo zato što ih je Buda izgovorio, već ih dobro preispitajte. Budite sami sebi svetlo.

Ove Budine reči jasno izdvajaju budizam od onog što uobičajeno nazivamo religi jom i pokazuju da je budizam praktičan pristup, namenjen stvarnom životu. Upitan zbog čega i čemu podučava druge, Buda je odgo vorio: Prenosim Učenje jer vi i sva ostala bića tragate za srećom, pokušavajući da izbegnete patnju. Ja vam otkrivam stvari kakve jesu.

Budino Učenje je tokom prvih 1500 godina postojalo u Indiji i nazivano Darma, a u narednih 1000 godina na Tibetu, ime mu je bilo Ćo. I jedno i drugo znači stvari ka- kve jesu. Razumevanje stvari kakve jesu predstavlja ključ ostvarenja svekolike sreće. Sam Buda je ujedno učitelj, primer, zaštitnik i prijatelj. On svakome otvara mogu- ćnost da izbegne patnju i uplovi u stanje narastajućeg blaženstva i da pri tom ka oslo- boñenju i prosvetljenju usmerava i druge.

Buda je pre više od 2500 godina imao jedinstvene uslove da prenosi svoje Učenje: rodio se u visoko razvijenoj kulturi, živeo okružen izuzetno nadarenim ljudima i na- kon prosvetljenja imao pred sobom punih 45 godina da pokazuje metode koje vode spoznaji uma. To objašnjava bogatstvo i širinu Učenja (Darme): Kanñur, Budina ori- ginalna kazivanja, sastoji se od 108 tomova sa 84000 korisnih predavanja, dok su ka- snije nastali komentari Kanñura – Tenñur, uobličeni u još 254 isto tako obimne knji- ge.

Zato je Buda, osvrnuvši se na svoj celokupni život, mirno zaključio: Mogu srećan da umrem. Ni jedno jedino učenje nije ostalo skriveno u mojoj ruci. Uspeo sam da vam prenesem sve što vam može pomoći.

Ukazujući šta postoji apsolutno, a šta je uslovljeno, Buda je podučavao metode pomoću kojih je moguće ostvariti puno prosvetljenje. Pokazivao je svojim učenicima kako da sve životne situacije koriste kao korake ka prosvetljenju i davao učenja koje vode ka trajnoj, najvišoj radosti. Podsticao je učenike da budu nezavisni i kritični, da sami pažljivo ispitaju da li su učenja sputana dogmama i slepom verom ili su istinski oslobañajuća. Budistički metodi meditacije mogu pokrenuti moćne unutrašnje pro- mene. Kroz iskustvo prostora rañaju se neustrašivost, spontana radost i aktivno sao- sećanje, a život poprima narastajuće bogatstvo i smisao. Nivo svesnosti ostvaren me- ditacijom moguće je učvrstiti tako da se nikad više ne izgubi. Najviša učenja, Maha- mudra i Džogćen, omogućavaju spoznaju jedinstva subjekta, objekta i akcije. U budi- zmu, meditacija predstavlja „nenaporno ostajanje u onome što jeste“. Ovo stanje mo-

page102image13384
page102image13664
page102image13944

102

že biti ostvareno umirivanjem i usredsreñivanjem uma, kada se spoznaju mudrost i saosećanje, ili radom sa energetskim kanalima tela i meditacijom na svetlosne forme. Najdelotvorniji metod, ukoliko smo u stanju da ga koristimo, je poistovećivanje sa vlastitom Čistom prirodom, i doživljaj da smo u Čistoj Zemlji. Oba metoda pripadaju Dijamantskom Putu. Kada nema odvojenosti izmeñu posmatrača, posmatranog i sa- mog čina posmatranja tokom i izmeñu meditacija cilj je ostvaren.

Buda je, pre više od 2550. godina, spoznao da je um – nikad roñen i besmrtan, da je jasna Svetlost. Iako se tela, misli i osećanja pojavljuju, menjaju i nestaju, sam um, koji je otvoren, jasan i beskrajan prostor je nepovrediv i neuništiv. Kada je Buda ostvario osloboñenje, prestao je da sebe doživljava kao metu – nije više bio telo po- dložno bolestima, starosti i smrti, niti misli i osećanja koja se neprestano menjaju i nestaju. Postao je blistava svesnost. To je dovelo do prosvetljenja, spoznaje da nema odvojenosti izmeñu prostora i energije ni u jednom trenutku, ni na jednom mestu. Znao je sve i svega bio svestan.

Cilj Spoznaje je ostvarivanje stanja izvan svake dualnosti, kada spoznajemo da je sve savršeno upravo tako kako jeste, jednostavno zato što izražava beskrajni potencijal uma. Put Ispravnosti je krunski dragulj Budinog učenja. Polazeći od razumevanja uzročnosti i nadahnute spoznaje, kako bi se sva iskustva transformisala u samooslo- bañajući smisao i prirodnu čistotu, Magijski Put Spoznaje, takoñe kao i učenje Bude, koristi metode potpunog poistovećivanja sa Prosvetljenjem.

(iz knjige Ogledalo duse)

About LillyT

:))) Rođena između hipi pokreta i panka; odrasla u socijalizmu zastićena od vremena i prostora. Bila i ostala buntovnik i isterivač "djavola" ničim izazvana. Jos se nije umorila od svog životnog puta hodanja po žici, što joj je bilo i ostalo pretežno zanimanje u večnom opiranju pokusajima drustva da je oblikuje

3 responses »

  1. […] ISPRAVNOSTI : Budizam je praktičan pristup primenljiv stvarnom životu. Naše prvoslavlje kroz molitve otvara vrata tom putu. Metode su različte. Jedna je aktivna a […]

    Sviđa mi se

  2. […] Budizam je praktičan pristup primenljiv stvarnom životu […]

    Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s