Actress Julia Jentsch as Sophie Scholl on tria...

Actress Julia Jentsch as Sophie Scholl on trial in Sophie Scholl – The Final Days (Photo credit: Wikipedia)

Još kao dete, ja sam čuo da se Amerikanci pitaju: „Kako je mogao nemački narod da dozvoli nacističkom režimu da izvrši svoje zlodela?“

Pa, evo ovde je odgovor na to pitanje: Nemački narod je imao isti izopačen i iskrivljen pojam patriotizma koji američki statisti danas imaju.

Ogromna većina nemačkih građana verovala je da je njihova moralna dužnost da daju bezuslovnu podršku svojoj vladi u vreme krize, posebno kada narod ide u rat. Oni su podrzavali misljenje da: Dobar građanin ne postavlja pitanje da li je njegova vlada bila u pravu ili ne. Dobar građanin je dao poverenje za presude i odluke svojih državnih službenika, posebno tokom krize i rata.

To znači da se patriotizam nemačkog naroda tokom 1930-ih i 1940-ih oznacava kao dobrog građanina  onog koji  podržava  vlast. On je patriota.

Šta je sa nemačkim građanima koji su odbili da se priklanjaju vlasti, sa onima koji su imali nezavisno razmišljanje – oni koji su ispitivali politiku vlade  kritičkim okom – Oni koji bi postavili pitanje, i trazili da se preispitaju pogrešne politike vlade? Oni su smatrani lošim građanima – izdajnicima.

Najbolji primer ovog fenomena podrazumeva priču Bele ruže, organizacije koja se sastoji uglavnom od nemačkih studenata. Ako niste gledali film Sophie Scholl: The Final Dais, Toplo ga preporučujem. Sophie Scholl i njen brat Hans, bili su pripadnici bele ruže.

Ako gledate film, obratite posebnu pažnju na scenu suđenja  u kojoj je predsedavajući sudija, Roland Freisler,   osudio Hansa i Sophie Scholl. Primetićete nešto sto mozemo videti i danas: Freislerov način razmišljanja je isti kao i nacin razmisljanja danasnjih američkih poslusnih gradjana – statista koji osuđuju Edvarda Snovdena. U njihovim umovima je isto sto je bilo u umu sudije Freislera, da su brat i sestra Scholl loši Nemci. Oni su izdajnici. Njihovi roditelji su ih vaspitali tako da sazluzuju prezir.

Šta su uradili brat i sestra Scholl? Kakav je bio njihov „zločin“?

Zauzeli su kritički pogled na svoju vladu u sred Drugog svetskog rata. Oni su zaključili da njihova vlada nije u pravu – da je angažovana na nezakonitom vođenju. Iako su znali da rizikuju svoje živote ili slobodu, oni su prekršili zakon tajnim stampanjem i distribucijom seta brošura pod nazivom „Bela ruža“, u kojima su opominjali nemački narod da se pobune, da zaustave nezakonite radnje, i postave Nemačku na ispravan put.

Uhvaćeni su, pre svega zbog jakog nacističkog režima koji je bio angazovan u sistemu nadzora nad Nemackim narodom. Domar koledža je video video kako bacaju Vhite letke u školsko dvorište i, kao dobar mali građanin, zaključao je vrata i pozovao Gestapo. Hitler i njegovi sledbenici su ga smatrali patriotom.

Nije iznenađujuće dakl sto su Hans i Sofi Šol brzo osuđeni i pogubljeni na giljotini zbog izdaje. Na kraju krajeva, zakon je zakon, a od građana se očekuje da poštuju zakon, jer američki statisti danas  ne prestaju da nas na isti nacisticki nacin podsecaju na slučaj Edvarda Snovdena.

Uzgred, ja bih bio neodgovoran ako sam propustio da pomenem da Šol suđenje nije održano u redovnim nemačkih sudova. Nakon terorističkog napada na Rajhstagu, a posle su neki od optuženih u tom predmetu terorizma je oslobođen, Hitler je bio uspostavljen poseban tribunal pod nazivom „Narodna sud“ u predmetima za terorizam i izdaju predmeta. Njegova svrha? Da biste bili sigurni da je dobio više nema optuženih oslobodilo terorista i izdajnici.

Još jedan je zanimljiv film o drugom svetskom ratu, Dovnfall, koji opisuje poslednjih dane Hitlera u berlinskom bunkeru. Film se vrti oko svog mladog sekretara Traudl Junge. Na kraju filma, prava Trodl Junge prikazan je kako daje izjavu. Ona ističe da, kada je prihvatila posao kao sekretarica Hitlera, poslednja stvar na njenom umu je bila da je ona uradila nešto loše.

Uostalom, Junge je prihvatila isti koncept patriotizma kojim je većina drugih Nemci bila obuzeta – istog tipa kojim su danas američki gradjani- statisti obuzeti. Njen posao je bio, da kao dobar nemački državljanin, da da podršku svojoj vladi, posebno tokom krize i rata.

Ali Junge je istakla da, kada je saznala za brata i sestaru Sholl posle rata, ona je shvatila da je trebalo da postavi istu vrstu pitanja koje su i Hans i Sofi Šol tražili. Kada je saznala za Hansa i Sophie Scholl, njen koncept patriotizma se promenilo.

Danas, američki gradjani-statisti  osuđuju Edvarda SNOVDENA za kršenje zakona i kršenje zakletve koju je dao kao podizvođač koji je radio za vladu i kojom je trebalo da zadrži u tajnosti od američkog naroda da se nardu tajno, nezakonito i masovno namece shema nadzora kako americkim tako i gradjanima sirom sveta. Nacionalnu bezbednost države tajno nameće Amerikance i na veliki deo ostatka svet. Statisti kažu da Snovden je loš građanin i loša osoba. Oni ga zovu izdajnikom. Oni kažu da on treba da bude osudjen, možda čak i u Specijalnom sudu u cijem sistemu je i zloglasni zatvor Gvantanamo.

Gde je nestala savest američkim statistima i njihovom konceptu poimanja patriotizma i izdaje? Za statiste, savest mora da se podredi potrebama nacionalno-državne bezbednosti. Sve što je važno za statiste je večna lojalnost koju nacionalno-državne bezbednosti zaposlenih, izvođači i podizvođači (i američki državljani) duguju  državnom aparatu zbog zakletve da zaštite njihove tajne.

Za statiste, nacionalno-državna bezbednost je sve. To je bog. To je tata. To je veliki brat. Sve ostalo, uključujući i savest, mora da se podredi „nacionalnoj bezbednosti“ i  zakletvama, zakonima, pravilima i propisima.

Borbene linije formirajuoko slučaja Edvarda Snovdena.

Na jednoj strani su statisti, za koje je patriotizam znači bezuslovnu zakletvu na vernost nacionalnoj bezbednosti države i njenih dubokih i  mračnih tajni koje uključuju teške povrede slobodu i prava na privatnost.

Sa druge strane su libertarijanci i nekoliko liberala i konzervativaca, za koje i sloboda savesti primarna i neprikosnovena.

Vreme će pokazati koja strana pobeđuje. Vreme će pokazati u kom pravcu  ide Amerika

(Džejkob G. Hornberger je osnivač i predsednik Fondacije budućnost slobode)

 

 

Ever since I was a kid, I have heard Americans ask, “How could the German people have allowed the Nazi regime to commit its evil acts?”

Well, here’s the answer to that question: The German people had the same warped and distorted concept of patriotism that American statists have today.

The overwhelming majority of German citizens believed that it was their moral duty to come to the unconditional support of their government in time of crisis, especially when the nation went to war. The good citizen didn’t question whether his government was right or wrong. The good citizen placed his trust in the judgment and decisions of his government officials, especially during crisis and war.

That’s what patriotism meant to the German people during the 1930s and 1940s. The good citizen — the one who deferred to authority — was considered the patriot.

What about German citizens who refused to defer to authority, those who had an independent mindset — those who would examine government policies with a critical eye — those who would question, challenge, and object to wrongful government policies? They were considered bad citizens — traitors.

The best example of this phenomenon involves the story of the White Rose, an organization composed predominantly of German college students. If you haven’t seen the movie Sophie Scholl: The Final Days, I highly recommend it. Sophie Scholl, along with her brother Hans, were members of the White Rose.

If you do see the movie, pay particular attention to the trial scene in which the presiding judge, Roland Freisler, comes down hard on the defendants Hans and Sophie Scholl. You’ll notice something apropos to today: Freisler’s mindset is the same as that of American statists today who are condemning Edward Snowden. In Freisler’s mind, the Scholl siblings were bad Germans. They were traitors. Their parents had raised them to be despicable creatures.

What had the Scholl siblings done? What was their “crime”? They had taken a critical look at their own government in the midst of World War II. They had concluded that their own government was in the wrong — that it was engaged in wrongful conduct. Knowing that they were risking their lives or liberty, they violated the law by secretly publishing and distributing a set of pamphlets called “The White Rose,” in which they exhorted the German people to rise up, stop the wrongdoing, and set Germany on a correct path.

They were caught, primarily owing to the Nazi regime’s extensive surveillance system over the German people. A college janitor saw them tossing White Rose pamphlets into the school courtyard and, being the good, little citizen he was, locked the doors and called the Gestapo. Hitler and his cohorts considered him a patriot.

Not surprisingly, Hans and Sophie Scholl were quickly convicted and executed at the guillotine for treason. After all, the law is the law and citizens are expected to obey the law, as American statists never cease to remind us in the case of Edward Snowden.

By the way, I would be remiss if I failed to mention that the Scholl trial did not take place in the regular German courts. After the terrorist attack on the Reichstag, and after some of the accused in that terrorism case had been acquitted, Hitler established a special tribunal called “The People’s Court” to try terrorism cases and treason cases. Its purpose? To ensure that no more accused terrorists and traitors got acquitted.

Another interesting World War II movie is Downfallwhich is about Hitler’s last days in his Berlin bunker. The movie revolves around his young secretary Traudl Junge. At the end of the movie, the real Traudl Junge is shown making a statement. She points out that when she accepted the job as Hitler’s secretary, the last thing on her mind was that she was doing anything wrong.

After all, Junge embraced the same concept of patriotism that most other Germans embraced — the same type that American statists today embrace. Her job, as a good German citizen, was to come to the support of her government, especially during crises and war.

But Junge pointed out in Downfall that when she learned about the Scholl siblings after the war, she realized that she should have been asking the same types of questions that Hans and Sophie Scholl had asked. When she learned about Hans and Sophie Scholl, her concept of patriotism changed.

Today, American statists are condemning Edward Snowden for breaking the law and violating his oath as a government subcontractor to keep secret from the American people the massive surveillance scheme that the national-security state has secretly imposed on Americans and on much of the rest of the world. Statists are saying that Snowden is a bad citizen and a bad person. They’re calling him a traitor. They saying that he needs to be put on trial, perhaps even before the national-security state’s special tribunal system at Guantanamo Bay.

Where does conscience play into the American statist’s concept of patriotism and treason? For the statist, conscience must be subordinated to the needs of the national-security state. All that matters to the statist is the undying loyalty that national-security state employees, contractors, and subcontractors (and American citizens) owe to the national-security state apparatus and to their oath to protect its secrets.

For the statist, the national-security state is everything. It is god. It is daddy. It is big brother. Everything else, including conscience, must be subordinated to “national security” and to the national-security state’s oaths, laws, rules, and regulations.

The battle lines are forming in the case of Edward Snowden.

On the one side are the statists, for whom patriotism means an unconditional pledge of allegiance to the national-security state and its deep and dark nefarious secrets involving grave infringements on liberty and privacy.

On the other side are the libertarians and a few liberals and conservatives, for whom conscience and freedom reign supreme.

Time will tell which side wins out. Time will tell which direction America heads in.

Jacob G. Hornberger is founder and president of The Future of Freedom Foundation.

– See more at: http://mwcnews.net/focus/analysis/27581-patriots-and-traitors.html#sthash.ncdHYgwl.dpuf

Advertisements

About LillyT

:))) Rođena između hipi pokreta i panka; odrasla u socijalizmu zastićena od vremena i prostora. Bila i ostala buntovnik i isterivač "djavola" ničim izazvana. Jos se nije umorila od svog životnog puta hodanja po žici, što joj je bilo i ostalo pretežno zanimanje u večnom opiranju pokusajima drustva da je oblikuje

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s