Orgonski topovi


Sta to kao ljudi znaju o nauci uopste. U skoli su nas ucili da su oblaci zgusnuta vodena para. Takodje su nas ucili da energija ne moze da nastane ni iz cega niti da nestane, samo dakle prelazi iz jednog oblika u drugi. Odakle se onda stvorila energija u oblacima koja emituje munje i gromove. Kako je to nastalo. Na koji nacin obicna cestica vode uspela da akumulira i ODAKLE, toliku energiju???  Ako obicna cestica vode to moze  zasto  ne bi mogao i covek

 

Kao jedan od primera narušavanja ravnoteže u atmosferi možemo navesti posledice bombardovanja Srbije kojekakvim „grafitnim“ ili „elektro-magnetnim“ bombama, kada je „veštačka“ suša zavladala u mnogim njenim područjima, a boja neba je više vukla na sivu nego na plavu. (Čini se da je to posjedica prekomernog stvaranja i nagomilavanja tzv.  DOR-a, – negativnog oblika orgonske energije).  Evidentno je bilo da su klimatski uslovi bili promenjeni. Drugi primer je izazivanje veštačkih suša kao posljedica kemtrejlsa. Čini se da barijum, kao jedna od glavnih komponenata tih mlaznica, u obliku barijum oksida ima zadatak da apsorbuje vlagu iz atmosfere i tako spriječi njenu kondenzaciju. Nakon intezivnog raspršivanja kemtrejlsa, područja koja su time bila zahvaćena obično su počela da pate od suše. Međutim, čini se da je to samo jedna od posledica zaprašivanja, jer neki istraživači su pronašli preko 360 različitih materija i mikroorganizama u tom «materijalu koji pada s neba». O kojim se hemijskim materijama i mehanizmu njihovog delovanja ovde radi, još uvek nije sasvim poznato, mada je poznato to da se uz pomoć orgonskih topova ove „veštačke mlaznice“ mogu „očistiti“ s neba i tako uspostaviti ravnoteža u atmosferi.

Ovdje ćemo navesti samo dve vrste orgonskih topova. Prva je veoma jednostavna, dok druga predstavlja modifikaciju topova koje je svojevremeno konstruisao W. Reich.

Čini se da su očaj i osećaj bespomoćnosti zbog neprestanog raspršivanja određenih hemijskih supstanci iz vazduha širom ove planete bili razlog zašto su neki od nas posegnuli za onim što je ostalo od istraživačkih radova velikog austrijskog naučnika Wilchelma Reicha na području orgona. Većina njegovih knjiga je spaljena od strane nemačkih nacista i američke vlade, a on je „umro od infarkta“ u zatvoru u SAD, neposredno pre nego što je trebao biti pušten na slobodu.  Orgonska energija koju neki nazivaju i životnom silom, za sada još uvek nije priznata od strane zvanične nauke. Međutim, to nimalo ne smeta onima koji ovu energiju danas koriste u pozitivne svrhe, kako za odbranu od kemtrejlsa tako i za neutralizaciju efekata namernog izazivanja suše na mnogim područjima ove planete. O korišćenju ove energije za pokretanje motora, već smo pisali.  Orgon, kao energija, može se primenjivati i na mnogim drugim područjima, međutim, kontrolorima realnosti u kojoj živimo nije u interesu da znanje o toj energiji bude svima pristupačno.  W. Reich je označavao orgon kao seksualnu životnu silu koja se se može skupljati, usmeravati, apsorbovati, proizvoditi i preusmeravati od strane svesnih bića ili orgonskih uređaja. Radi se o jednoj arhetipskoj stvaralačkoj energiji koja se može manifestovati na mnoge načine, od psiholoških do fizičkih.

  Orgon normalno protiče kroz duhovno zdrave ljude, karakteriše zdravu seksualnost, vitalnost, kreativnost i dinamiku. U našoj prirodnoj okolini, ekosistemi bogati orgonom odišu životom i bujnošću.

Fizički, orgon je asociran sa negativnim jonima, negentropičnim (samo-organizovanim) sistemima, područjima niskog atmosferskog pritiska, vodenom parom, i plavim jonskim sjajem (nebesko plavetnilo).

  Jedna od važnih osobina orgona je njegov veliki afinitet za vodu, tako da voda može apsorbovati i proizvoditi orgon. Druga njegova bitna karakteristika je ta što on ima tendenciju da se kreće od polja niske koncentracije prema poljima visoke koncentracije.

Stajaća voda se ponaša kao spužva ili kondenzator za orgonsku energiju. Ona apsorbuje niže koncentracije orgona iz objekata ili bića koja se nalaze u njenoj blizini. Ukoliko voda dođe u kontakt sa nekim objektom koji ima veću koncentraciju orgona, ona će „istresti“ u njega svoju orgonsku energiju.

Voda koja se turbulentno kreće, pogotovo spiralno, usled nelineranih dinamičkih uslova koji se tom prilikom stvaraju, upija u sebe velike količine orgona.

  Druga metoda skupljanja orgona je pomoću orgonskih akumulatora. To mogu biti kutije, pokrivači ili jastuci koji su napravljeni od naizmeničnih slojeva npr. čelične vune i pamuka. Takva jedna konfiguracija može da proizvodi ili upija orgon, međutim, kad se jedan takav akumulator jednom zasiti ili se iz njega iscrpi energija, onda on ne može efektivno da funkcioniše sve dok se ponovo na isprazni ili napuni, obično tako što se stavi negde u blizinu vode, na svež zrak ili sunčevu svjetlost.

  Orgonsku energiju nije lako blokirati uz pomoć kojekakvih metalnih zidova, plastike ili stakla. Međutim, neke geometrijske figure kao što su cilindri, kupe, piramide itd. imaju sposobnost da usmeravaju i preusmeravaju orgonsku energiju.

  Orgonski topovi su uređaji koji menjaju koncentraciju orgona u atmosferi. Iz razloga što je jako orgonsko polje uvek u vezi sa gustim koncentracijama vodene pare, promenom nivoa orgona mijenja se i distribucije kondenzovne vodene pare, tj. oblaka. Orgon se smatra proto-metereološkom „supstancom“ jer on prethodi vidljivim vremenskim prilikama.

  Uz pomoć orgonskih topova moguće je  menjati vremenske prilike, zaustavljati ili izazivati kišu, zavisno o tome koje se metode koriste. Uzimajući etiku u obzir,  uspostavljanje normalne ravnoteže u atmosferi bi trebao biti stvari cilj svih onih koji se bave ovom vrstom posla. Moramo uzeti u obzir da se ta ravnoteža na mnogim područjima naše planete namjerno narušava od strane onih koji imaju svoje vlastite razloge za to.

  

 

Orgonski top na vodu

  Da bi se ovaj top napravio potrebno je nabaviti sulunare za peći dužine 1.5 – 3 metra. Na dnu je potrebno napraviti jednu komoru, za šta se može koristiti jedan metalni „T-profil“ koji se montira na njegovo dno i koji bi trebalo zatvoriti sa strana plastičnim poklopcima. Potrebno je imati izvor vode u blizini u smislu slavine i crevo kojim će se voda dovesti do topa.  Na komori se naprave dve rupe, jedna je od njih je za crevo koje dovodi vodu na čijem kraju bi trebao biti tzv. raspršivač, čiji je zadatak da raspršava vodu u obliku spreja unutar komore.Takvi plastični uređaji se često koriste kod zaljevanja vrtova. Druga rupa na komori služi kao drenaža, kako bi se voda izvela napolje iz komore, odnosno, obezbedio stalni protok. (pogledti sliku)

 

  Dužina i širina cijevi/sulunara može da varira. Što je duža cev, to se na veću daljinu postižu efekti. (Preporučuje se dužina 1.5m – 3m.)

U vezi toga šta se u stvari događa i kakav je mehanizam delovanja ovih topova prilikom modifikacije vremenskih prilika postoji više teorija u koje sada nećemo dublje ulaziti. (Pogledaj linkove na kraju teksta)

  Dok modifikacija vremenskih prilika zahteva malo više znanja, dotle za razbijanje kemtrejlsa dovoljno je samo usmjeriti ovaj top prema njima. 

  Orgonski top (Don Croft verzija)

  Don Croft je napravio jednu verziju topa koja, navodno, takođe daje dobre rezultate. On tvrdi da orgonski topovi u stvari deluju tako što upijaju DOR i pretvaraju ga u orgonsku energiju. DOR je negativni oblik orgonske energije, nastao njenom zloupotrebom, odnosno, izlaganjem štetnim uticajima; tako je njegova koncentracija veoma velika oko atomskih nuklearnih centrala, odašiljača za TV, radio i mobilnu telefoniju, i raznih industrijskih postrojenja.

Delovi:

Plastična kanta – 9×9 inča (4 galona)

Bakarne cijevi – 6 komada, dužine oko 1.8 m i promjera oko 2.5 cm

Kristali – 6 kvarcnih kristala dužine oko 5 cm; oni se mogu zalepiti u komadiće baštenskog crijeva za vodu širine 1.9 – 2 cm a onda u bakarne kapice. To se onda instalira na donji dio bakarne cevi; vrhovi kristala trebaju biti usmereni prema gore.

Metalna pljevina – obično se može nabaviti u nekoj metalostrugarskoj radionici. Aluminijska, bakarna ili čelična piljevina najbolje odgovaraju.

Iverica – Matrica br. 1; za osnovu se koristi obično iverica debljine oko 2 cm u kojoj se izbuše rupe u koje se fiksiraju cevi (ona strana sa kapicama i kristalima)

Matrica 2; Ovo je privremena matrica koja se koristi samo da bi održala pravilan razmak između cevi dok se uleva smola u kantu. Ona bi trebala da naleže na unutrašnje zidove kante, a sa strane se ostavi dovoljno mesta kako bi se mogli uvući prsti. Ta matrica bi trebala držati cevi na okupu u pravilnom razmaku dok se ne stvrdne druga kantica smole. (Pogledaj šemu)

Matrica 3; Ovo je kružni graničnik koji se postavlja na vrh topa, kako bi fiksirao cevi i tako olakšao manipulaciju njime.

  Matrica se može preuzeti ovde (PDF format).

Smola, – postoji više vrsta smole koja odgovara. Može se koristiti poliesterska smola koju neki koriste za krpljenje čamaca od fiberglasa; (na zapadnom tržištu se naziva polyester resin), epoksin (epoxy) itd. Te smole dolaze zajedno sa sredstvom za njihovo stvrdnjivanje, tako da se mora paziti prilikom mešanja i zalivanja. Ta masa se relativno brzo stvrdne i dobija kristalnu strukturu. Najbolji omer između metalne piljevine i smole je 50% – 50%.

Prva faza – umešaj dovoljno smole i stvrdnjivaća da bi se napunilo dno kante, nivo smole bi trebao biti 2.5 cm od dna. U to bi trebalo umešati metalne parčiće tako da odnos između smole i metala bude oko pola pola, a nivo da ostane ravnomjeran i koliko je moguće gladak. Prije nego što se smola potpuno stvrdne, stavi matricu br.1. Nju ne treba gurati na silu ka dnu kante, ona treba samo da nalegne na smolu-metal tj. da ostane na oko 2.5 cm iznad dna. Onda se stave cijevi u rupe na matrici br.1 a odozgo se stave i matrice 2 i 3, kako bi se održavao pravilan razmak i paralelnost između cevi. 

Druga faza – nakon toga se doda metalna piljevina i uspe oko dvije litre smole kojoj se prethodno dodao stvrdnjivač, to se promiješa kako bi se ravnomerno raspodelilo a onda se spusti matrica br. 2 te uz pomoć nje i matrice br. 3 se fiksiraju cevi dok se masa ne stvrdne. 

Treća faza – matrica br. 2 se odstrani i ulije ostatak metalne piljevine i smole tako da njen nivo dođe do oko 1 cm ispod ruba kante. Matrica br. 3 se ostavi na vrhu. Na kraju treba sačekati da se smola dobro stvrdne.

Napomena: ponekad je potrebno par dana da ovaj top „proradi“.

Bakarne cevi se mogu sastojati iz više delova radi lakšeg transporta orgonskog topa. Tada se moraju koristiti bakarni «zglobovi» kako bi se delovi tih cijevi lako povezali. (Pogledaj slike)

Prema iskustvima mnogih, orgonski topovi „čiste“ i smog u zagađenim područjima.

Ova vrsta topova ne mora se posebno okretati u pravcu kemtrejlsa ili smoga, dovoljno ih je ostaviti u vertikalnom položaju i oni će očistiti područje prečnika od oko 70km.

 

orgonski top

Sveta ručna bomba – SRB ili HHG (Holi Hand Grenade) 

  To su mali orgonski generatori koji se koriste za neutralizaciju tzv. negativne energije, odnosno, DOR-a i njegovo pretvaranje u orgon. SRB se sastoje od 5 duguljastih kvarcnih kristala dužine oko 2-2.5 cm, metalne piljevine i smole.

Oni se prave tako što se model u obliku kupe ili piramide okrene naopako, u njega se prvo uspe malo metalne piljevine a onda se zalije malo smole i jedan kvarcni kristal se fiksira vertikalno (on tako ostaje vertikalno usmeren u vrhu kupe). Onda se ostatak kalupa napuni metalnom piljevinom skoro do vrha pa se opet ulije smola. Na kraju se postave 4 ostala kristala vodoravno (kao na kompasu, «četiri strane sveta») i oni se zaliju smolom.

SRG navodno mnogo bolje deluju ukoliko se u model ubaci prvo jedna spirala od bakarne žice i po mogućnosti tako da naleže na unutrašnje rubove modela. Nju bi trebalo namotavati odozdo prema gore u pravcu kazaljke na satu. Isto tako, u SRG se mogu stavljati i drugi kristali kao što su magnetit, ametist itd. Navodno, što je više kristala delovanje je bolje. Takođe, neki tvrde da SRG bolje deluje kad se nalazi na zemlji.

 

SRB

Razbijači tornjeva – RT ili TB (Tower Busters) 

  Prave se slično kao i SRB, samo što se koristi jedan kvarcni kristal u sredini. Oni takođe, navodno, imaju sposobnost da neutrališu štetna energetska polja koja emituju tornjevi za mobilnu telefoniju itd. Dovoljno ih je ostaviti na nekoliko destina metara od njih.

  (Prema iskustvima nekih, kada se SRG ili RT ubace u šupljinu štangi od saobraćajnih znakova, onda one takođe počinju da deluju kao orgonski topovi.)

 RT

Bez obzira što se sve ovo može „normalnom“ čoveku činiti kao sci-fi, čini se da ove sprave menjaju odnos između pozitivne i negativne energije u našoj okolini.

Mnogi od onih koji rade sa orgonom tvrde da ovakve sprave pospešuju rast biljaka u baštama a takođe imaju pozitivan efekat na zdravlje čoveka.

Praktično dejstvo orgonski topova se najbolje očituje na kemtrejlsima. Na ovim slikama dolje vidimo jednu «nebesku čistačicu» koja uz pomoć jedne od verzija orgonskog topa čisti nebo od kemtrejlsa.Vilhelm Rajh

 

Vilhelm Rajh i orgonska energija

Joe Cell – ORGONSKA ENERGETSKA CELIJA

 

 

About LillyT

:))) Rođena između hipi pokreta i panka; odrasla u socijalizmu zastićena od vremena i prostora. Bila i ostala buntovnik i isterivač "djavola" ničim izazvana. Jos se nije umorila od svog životnog puta hodanja po žici, što joj je bilo i ostalo pretežno zanimanje u večnom opiranju pokusajima drustva da je oblikuje

9 responses »

 1. stojan kaže:

  Sve su to nenaucne gluposti i budalastine. Kao : to nama amerikanci ili nemci ili vec ko zna ko, pravi poplave ili suse ili neke nepogode. Kad bi mogli, pa prvo bi sebi napravili. Poslednjih nekoliko godina podavise se u poplavama, tornada ih oduvase itd.

  Sviđa mi se

  • Lilly Tatic kaže:

   sta to kao ljudi znaju o nauci uopste. U skoli su nas ucili da su oblaci zgusnuta vodena para. Takodje su nas ucili da energija ne moze da nastane ni iz cega niti da nestane, samo dakle prelazi iz jednog oblika u drugi. Odakle se onda stvorila energija u oblacima koja emituje munje i gromove. Kako je to nastalo. Zasto bi svaki avion bio unisten ako bi prosao kroz oblak. Na koji nacin obicna ccestica vode uspela da akumulira i ODAKLE, toliku energiju???

   Sviđa mi se

 2. uporni kaže:

  ne slazem se sa Stojanom da su to gluposti jer po onoj gde ima dima ima i vatre. te oluje i poplave koje se desavaju kod njih verovatno su uzrok neuspelih eksperimenata koji ako se dovedu do savrsenstva mogu naskoditi bilo kom delu planete.

  Sviđa mi se

 3. Lilly Tatic kaže:

  Reblogged this on фбр монитор and commented:

  Čini se da su očaj i osećaj bespomoćnosti zbog neprestanog raspršivanja određenih hemijskih supstanci iz vazduha širom ove planete bili razlog zašto su neki od nas posegnuli za onim što je ostalo od istraživačkih radova velikog austrijskog naučnika Wilchelma Reicha na području orgona. Većina njegovih knjiga je spaljena od strane nemačkih nacista i američke vlade, a on je “umro od infarkta” u zatvoru u SAD, neposredno pre nego što je trebao biti pušten na slobodu. Orgonska energija koju neki nazivaju i životnom silom, za sada još uvek nije priznata od strane zvanične nauke. Međutim, to nimalo ne smeta onima koji ovu energiju danas koriste u pozitivne svrhe, kako za odbranu od kemtrejlsa tako i za neutralizaciju efekata namernog izazivanja suše na mnogim područjima ove planete. O korišćenju ove energije za pokretanje motora, već smo pisali.
  Orgon, kao energija, može se primenjivati i na mnogim drugim područjima, međutim, kontrolorima realnosti u kojoj živimo nije u interesu da znanje o toj energiji bude svima pristupačno.

  Sviđa mi se

 4. majkazemlja kaže:

  Odličan tekst! Odavno želim da napravim ovako nešto.

  Liked by 1 person

 5. SRBoodo kaže:

  Naidju cigani i odnesu orgonski top…a moze i NATO da nam uvede sankcije jer koristimo hladno oruzje … efektivnije umesto ovih cevi je da utrljate Carnex pastetu u kosu i stojite na jednoj nozi

  Liked by 1 person

 6. Anonimni kaže:

  Svaka cast Stojane, ti si primer negativnog razmisljanja. Kada bi svi bili kao ti kraj bi nam dosao jako brzo.

  Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s