Piše: Ljiljana Tatić

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

“STEZANJE KLJEŠTA”

Ovu tehniku preobražaja demokratije u diktaturu izneo je, godine 1957, član Sekretarijata komunističke partije Čehoslovačke Jan Kozak (Jan Kozak), u knjizi: Kako je parlament preuzeo revolucionarnu ulogu u prelasku na socijalizam i učešće narodnih masa. Američka verzija njegove knjige nosi naslov: Bez ispaljenog metka; komunistička strategija podrivanja predstavničke vlasti. Kozak je opisao takozvano „stezanje klešta“, metod po kojem zaverenici mogu da koriste parlament- „pritisak odozgo“ i gomilu, „pritisak odozdo“- da bi demokratiju pretvorili u diktaturu. Kozak ovako objašnjava strategiju: „Prethodni uslov za izvođenje fundamentalnih društvenih promena i omogućavanje upotrebe parlamenta u svrhu transformacije kapitalističkog društva u socijalističko je:

a) izboriti se za čvrstu parlamentarnu većinu koja će osigurati i razviti snažan ‘pritisak odozgo’, i b) postarati se da ova čvrsta parlamentarna većina ima uporište u revolucionarnoj aktivnosti širokih radničkih masa koje vrše ‘pritisak odozdo’.“ 16 Ovo što je izneo Kozak predstavlja plan preuzimanja vlasti u pet koraka. Prvi korak sastoji se od infiltriranja zaverenika u vlast („pritisak odozgo“). Drugi korak je stvaranje istinske ili tobožnje nevolje, obično putem delovanja same vlasti ili neke situacije u kojoj je vlast trebalo da dejstvuje, a nije. Treći korak je da gomila koju je okupio pravi ili tobožnji problem, stvoren od strane vlasti ili zaverenika, zahteva da se problem resi akcijom Vlade („pritisak odozdo“). Četvrti korak je popravljanje stvarne ili tobožnje situacije od strane zaverenika u vlasti podnošenjem nekih ugnjetačkih zakona. Peti korak je ponavljanje poslednja tri.

Zakoni koje vlast donosi ne rešavaju problem i gomila zahteva nove i nove zakone sve dok vlast prirodno ne postane totalitarna, jer poseduje svu moć. A potpuna moć je i bila cilj onih koji su problem izazvali. Plan je, kako je u svojoj knjizi Svetska revolucija napisala Nesta Vebster, „sistematski pokušaj izazivanja nevolja s namerom da se one iskoriste.

Ovu tehniku koristio je, uz neznatne izmene, Adolf Hitler koji je članove svoje partije slao na ulice („pritisak odozdo“) da izazivaju teror, za koji je kasnije optuživao Vladu („pritisak odozgo“). Nemački narod, kojem je Hitler rekao da režim na vlasti- koji je čak donosio i represivne zakone- ne može da zaustavi teror, poslušao je tog istog čoveka koji je nudio spas: Adolfa Hitlera. On je bio u poziciji da prekine teror. Jer, on je i bio taj koji ga je prouzrokovao! Obećao je da će mu stati na put kada dobije vlast u svoje ruke.

Narod je poverovao Hitleru i izabrao ga za kancelara. Kada se dokopao položaja, opozvao je svoje jurišnike i teror je prestao, upravo kao što je i obećao. Hitler je postao heroj: učinio je ono što je rekao.

Da li će grupa ljudi, kako god da se ona neformalno zove, putem američke administracije (koja je kao polip obuhvatila sve zemlje sveta), uspeti da ljudima putem mejn strim medija učini verovatnim i prihvatljivim, da je Wikileaks teroristička organizacija koja ugrožava svetsku bezbednost i tako otvori prostor za ”opravdanu”, a u stvari unapred smišljnu akciju ograničavanja slobode protoka informacija a postepeno i svih drugih sloboda? Ukiliko se to desi, biće otvoren prostor za dovršavanje procesa uvodjenja diktature novog svetskog poretka koji je započet i uspešno vidjen na delu 09.11.2001. u Nju Jorku.

Za sada ovo pitanje je bez odgovora.

Da li će narod progutati nove laži kao što se desilo u slučaju 9/11, leži u samim ljudima, njihovoj otvorenosti i spremnosti da te laži ipak ne prihvate. Masovnom podrškom nadolazećoj istini koja direktno i bez cenzure, kroz žice, kablove i etar ulazi u njihove domove, može da onemogući grupicu oligarha da iskoriste mehanizme vlasti i represije proglašavajući jednog čoveka za ”teroristu”, jer neće moći istovremeno da sve ljude širom sveta proglase za deo te ”terorističke organizacije”

Da se potsetimo na članak objavljen Decembra  5, 2010 kao razmiščkanje o tome posle četiri godine da  svet nije izvukao pouke iz akta državnog terora rušenjem kula bliznakinja 9-11-2001. godine ali nije ni iskoristio senzacija zvana Wikileak kao ni ostale koje su usledile a iz kojih je provirila istina.

Pouke iz slučaja 9 / 11

Dogadjaj 9 / 11 je mogao da posluži kao poziv na buđenje onih ljudi dovoljno svesnih da vide, očigledno dirigovano rušenje američkih kula-bliznakinja koje je praćeno koordiniranim dezinformacijama i kao posledica efekta „Perl Harbor“, većina sveta je pala na to. Istina o slučaju 9/11 je skrajnuta iako je i danas, putem interneta, dostupna svima koji žele da je vide. Da li sada, u slučaju Wikilieks, može da dodje do budjenja i ostatka uspavanih ljudi koje vlasti i mejn strim mediji bukvalno savijaju preko granice demokratije, kao na aerodromu „projekcije“, da bi se otvorio prostor navale fašizma i policijske države, širom sveta. Za one koji znaju za laži u slučaju 9/11 i prepoznaju nameru u slučaju Wikileaks, dešavanja su zapanjujuća. U stvari, to Je orvelovski. VoJske, policiJe i privatni sektor su ponovo kao posle 09.11.2001. u ratu sa nejasnim konceptom terorizma – nepobedivim nepriJateljem, u ratu koJi može da se detektuje gde god je to potrebno i u bilo koje vreme. Jednom oznacen ”neprijatelj” otvara prostor drzavama da sprovode LEX SPECIJALIS u borbi protiv ”terorizma” i ”organizovanog kriminala” kršeći, sada legalno, sve druge zakone i ljudska prava.

A šta Je rezultat objave rata protiv terorizma? NiJe to nikakav rat protiv terorizma, već povećanje straha i državnog terora, sve sa svrhom da opravda ekonomske, sociJalne i političke udare koJi prate taj ”rat” države protiv ”terorizma”.

ŠTA NAM WIKILEAKS DAJE, A ŠTA MOŽE DA NAM UZME

Šta je poslednji bastion slobode informisanja i izražavanja, ako nije besplatan Internet? Da li će posledica objavljivanja tajnih dokumenata dovesti do gušenja interneta. Uostalom, ako je I N F O R M A C I J A sada proglašena za nepriJatelja, pažljivo će biti vodjenja politika gušemja interneta a sve u cilju ”bezbednosti” i zaštite ”naroda ”.

Oni koji odlučuju o našoj sigurnosti i bezbednosti dozvoliće nam da i dalje imamo internet, baš kao što su posle slučaja 9/11 ljudi i dalje mogu da lete(Samo pod drugim uslovima). Ljudi će verovatno uskoroo, ”radi njihove bezbednosti i zaštite” samo morati da budu na „odobrenoj“ listi korisnika interneta, pregledanoj, overenoj, zippovanoj, i zlostavljani raznim proverama podobnosti, ako žele da dobiju odobrenje da budu „na mreži“. Da li će se to zaista desiti, zavisi od aktivnosti samih ljudi povodom onogo što se sad dešava u vezi Wikileaksa. U svakom slučaju hvala JuliJanovoj ekipi što je svetskoj populaciji, direktno, bez posrednika i političkih delegata dala šansu da progleda (ili da se probudi).

Iako nije zvanično objavljeno, Džulijan Asanž se danas može smatrati JAVNIM NEPRIJATELJEM broJ Jedan, preuzimajući to mesto Osami bin Ladenu. Još od 9 / 11 niko se nije približio ovom mestu, niti postao tako poznat zbog onoga što je brendirano kao uslov za krivična dela protiv države (harmonizovano, usaglašeno i imputirano u zakone mnogih država pa i Srbije). Iako će svako ko ima zdrav razum da zaključi da, proglašavanje Asanža zbog njegovog dela, za svetskog teroristu i javnog neprijatelja je kao proglasiti da mrav životno ugrožava slona. Ipak to intenzivno pokušava da uradi američka državna administracija uz pomoć svojih država saradnica širom sveta.

Obratite pažnju na već pripremljen teren o mogućem terorizmu na polju interneta i IT. Bilo je već rasprava na mejn strim medijima kako Vikileaks iskorištava internet, dajući polako ljudima vremena da ”shvate” i naprave vezu između Wikileaksa i senzacionalističkog i destruktivno informativnog terorizma. Slično smo čuli u vezi Osame Bin Ladena i napada u kome su korišćene navodno njegove reči i izjave, te je tako utiskivanan njegov „brend“ na kolektivni um koji je doveo do lažnog zaključka da je on isplanirao napad 9 / 11 .

Iran i još po neke države iznose mišljenje da je Wikileaks tvorevina upravo američke administracije sa unapred projektovanim ciljem da se uvede i pojača kontrola komunikacije medju ljudima u celom svetu. Takva taktika Je veoma dobro poznata – Know Your Enemy Prvo tu je Hegelova Dijalektika – predstaviti problem, izazvati reakciJu, a zatim sprovesti unapred planirano rešenje.

Platforma napada 9 / 11, uključuJući i međunarodno naseljeni Svetski trgovinski centar, imala je takodje projektovan cilj, da legalizuje ratove koji su usledili širom sveta rušeći ljudske slobode u ime „Bezbednosti“, uključuJući i strašni Patriotski akt koJi je tim povodom napisan i samo čeka izgovor da bude potpisan i realizovan.

Slično tome, ovaJ napad preko Interneta i međunarodnom u diplomatskim zaJednica širom sveta izlaganjem javnosti državnih taJni iz različitih zemalja, može u velikoJ meri pomoći pokušaju uvodjenja međunarodnih mera u ime „Bezbednosti“, koje su već počele da se sprovode zajednički od strane fašističke vlade SAD (hakerskim napadima, oduzimanjem usluga korišćenja servera) sa EU( uskracivanje servera u Francuskoj, ukidanje Pay Pal i i drugih računa u Nemačkoj itd), uz podršku , kanadske i australiJske vlade za preduzimanjem mera u vezi proglašavanja Asanža za kriminalca. U toku je postupak i Odeljenja za unutrašnju bezbednost oduzimanja sajtova.

Sve što je potrebno vladama je pogodan „incident“ koji može da opravda dovođenje, u ovom slučaju interneta u potpunu kontrolu . Na primer proglasiti „Internet terorizam“?! Do sada je bilo nemoguće koristiti taj termin, tu čarobnu reč TERORIZAM za uspostavljenje kontrole, ali sada , kad Wikiliks-ov osnivač bude proglašen za teroristu sve će biti opravdano. Uostalom, to uvodjenje internet kontrole će biti rat protiv terora, protiv koga nema suprotstavljanja i demokratske diskusije jer „ko nije za nas, taj je za teroriste.“ Ultimativni lažni izbor, baš kao i sve drugo što je prethodno natovareno na ljudsku svest.

Te manipulacije svetskim događajima pripadaJu KULTU, bratstvu koJe se krije iza mnogih imena i kostimima i onih koJi su založili svoju apsolutnu lojalnost iznad svega, čak i sopstvenu krv i meso. Obično ih nazivaju Iluminati. OvaJ kult ima agendu koja funkcioniše korišćenjem određenih rituala, metoda i taktika.

Jedan od njihovih centralnih tema i Modus operandums Je „Ordo Ab Chao“ – poredak iz haosa. Kreiranje haosa, naterati svakog protiv svakoga, a kontrolisanje i raspirivanje obe strane (otuda dvoglavi crveni feniks simbol) iz bilo kog razloga, čak i ubiJanje ili kompromitovanje svoJih, da bi se stvorilo nelogično ludilo za koJe svi misle da samo oni mogu da vide izlaz i da razumeju. Za sve vreme dok se sprovode svetske manipulaciJe vlada, banaka, vojski i korporativnih lidera, već je nacrtana mreža ishoda i unapred planiranih rešenja.

http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=65304378

About LillyT

:))) Rođena između hipi pokreta i panka; odrasla u socijalizmu zastićena od vremena i prostora. Bila i ostala buntovnik i isterivač "djavola" ničim izazvana. Jos se nije umorila od svog životnog puta hodanja po žici, što joj je bilo i ostalo pretežno zanimanje u večnom opiranju pokusajima drustva da je oblikuje

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s